Crni agent za hvatanje

 • For mining chemical Flotation Reagent black catching agent

  Za rudarstvo kemijsko sredstvo za hvatanje Flotation Reagent

  Crni hvatač široko se koristi u sulfidnoj flotaciji. Koristi se od 1925.

  Njegovo kemijsko ime je dihidrokarbil tiofosfat. Podijeljen je u dvije kategorije:

  dialkil ditiofosfat i dialkil monotiofosfat. Stabilan je. Ima dobro

  svojstva i može se koristiti pri nižem pH bez brzog razlaganja.