Benefication

  • Beneficiation Grade Zinc Sulfate

    Stepen obogaćivanja cinkov sulfat

    Uloga cinkovog sulfata je inhibiranje minerala koji sadrže cink, a njegov princip je stvaranje hidrofilnog mineralnog filma koji sadrži cink na površini lako plutajuće mješavine cinka, kako bi se postigla svrha inhibiranja mješavine cinka.