Xantat

 • Flotacijski sakupljač sulfidne rude natrijev izopropil ksantat

  Flotacijski sakupljač sulfidne rude natrijev izopropil ksantat

  Izum ksantata uvelike je pospješio napredak tehnologije obogaćivanja.

  Sve vrste ksantata mogu se koristiti kao sakupljači za pjenastu flotaciju, a količina koja se koristi u

  ovo polje je najveće.Etil ksantat se obično koristi u lako plutajućim sulfidnim rudama.

  Preferirana flotacija;kombinirana uporaba etil ksantata i butila (ili izobutila)

  ksantat se obično koristi za flotaciju polimetalne sulfidne rude.