Feed Grade

 • Cinkov sulfat monohidrat za hranu

  Cinkov sulfat monohidrat za hranu

  ● Cink sulfat monohidrat je anorganski
  ● Izgled: bijeli tekući prah
  ● Kemijska formula: ZnSO₄·H₂O
  ● Cink sulfat je lako topljiv u vodi, vodena otopina je kisela, slabo topljiva u etanolu i glicerolu
  ● Cinkov sulfat za stočnu hranu koristi se kao hranjivi materijal i dodatak stočnoj hrani kada životinje imaju manjak cinka

 • Cinkov sulfat heptahidrat za hranu

  Cinkov sulfat heptahidrat za hranu

  ● Cink sulfat heptahidrat je anorganski spoj
  ● Kemijska formula: ZnSO4 7H2O
  ● CAS broj: 7446-20-0
  ● Topivost: lako topljiv u vodi, slabo topiv u alkoholu i glicerolu
  ● Funkcija: Cinkov sulfat za hranu je dodatak cinku u hrani za poticanje rasta životinja.